Looking at tits for one and a half hour

I still have a bit of jetlag, so today I slowly woke up at 12. My wife saw that I opened my eyes and said to me: "we have a nursing course today at 2." Those are strange words to wake up to, if it wasn’t for the fact that we’re getting a daughter very soon (well, by we, I mean my wife. I will probably helplessly stand next to her while she is doing all the work) so something like this was to be expected sooner or later.

After having breakfast and getting dressed, we walked to the women’s hospital in our neighborhood where the course was to be held. In a small room, that was filled for a quarter with couples, the lecturer was waiting for us. The remaining three quarters of the couples came in during the course, which the lecturer did not seem to mind. She just started promptly at 2 by calling the men forward to pick up a doll. Then she rattled on and on using a powerpoint presentation full of fascinating facts, too fast for me to keep track of.

After the presentation it was time for a movie about breastfeeding. It was a Scandinavian film from the early 90s (plainly obvious by the hairstyle of the women in the film) dubbed in Korean, filled with fair haired women with at least a D cup, which showed how to breastfeed in different situations. The contrast between the reality in Korea and the images shown in the video could not have been greater. Everywhere a bare breast popped out to let the baby drink; for example while on the phone, while skiing, during a meeting in the office, at dinner in a restaurant, and in the subway. Situations that would never occur in prudish South Korea. All those lovely Scandinavian babies who were drinking were very cute to see, but when a voluptuous Scandinavian woman started massaging her breasts in a bathtub, It started to look like a whole different genre… And so I was looking at Scandinavian tits in a room full of Koreans for at least 45 minutes.

After the movie the lecturer demonstrated how a baby drinks by using a hand puppet frog and a plush tit, and the ladies practiced the right position for breastfeeding while using the doll. There was also a breast massage session where I did not know whether I should see how it worked, or look away and find something else to do. Fortunately, the lecturer, unlike the movie, kept her clothes on.

Ik had nog een beetje last van mijn jetlag dus vandaar dat ik vandaag om 12 uur langzaam wakker werd. Mijn vrouw zag dat ik mijn ogen opende en zei tegen mij: ‘we hebben vandaag om 2 uur een borstvoedingscursus.’ Dat zijn vreemde woorden om mee wakker te worden, ware het niet dat we heel binnenkort een dochtertje krijgen (nou ja we, mijn vrouw bedoel ik eigenlijk en ikzelf zal er waarschijnlijk een beetje lullig naast staan) en zoiets dan wel in de lijn der verwachtingen ligt.

Na ontbeten te hebben en aangekleed te zijn, liepen we naar het vrouwenziekenhuis bij ons in de buurt waar de cursus werd gehouden. In een klein zaaltje dat voor een kwart gevuld was met stelletjes, stond de cursusleidster op ons te wachten. De overige driekwart van de stelletjes kwam gedurende de cursus binnendruppelen, wat de cursusleidster niet scheen te deren. Ze begon gewoon stipt om 2 uur met de mannen naar voren te roepen om allemaal een pop te pakken. Daarna ratelde ze aan één stuk door aan de hand van een powerpoint presentatie vol met boeiende feiten, te snel voor mij om bij te houden.

Na de presentatie was het tijd voor een filmpje over borstvoeding. Het was een Scandinavisch filmpje uit begin jaren 90 (aan de haarstijl van de vrouwen te zien) nagesynchroniseerd in het Koreaans, vol met hoogblonde vrouwen met minimaal cup D die voordeden hoe je borstvoeding geeft in verschillende situaties. Het contrast tussen de werkelijkheid in Korea en de getoonde beelden in het filmpje kon niet groter. Overal floepte een blote borst eruit om de baby te laten drinken; bijvoorbeeld aan de telefoon, tijdens het skiën, op kantoor tijdens een vergadering, in een restaurant tijdens een diner en in de metro. Situaties die in het preutse Zuid-Korea nooit zouden voorkomen. Het was allemaal heel schattig om te zien; al die kleine, lieve Scandinavische baby’s die lekker aan het drinken waren, maar toen een voluptueuze Scandinavische in bad haar borsten begon te masseren, begon het filmpje toch op een heel ander soort genre te lijken… En zo zat ik een kamer vol met Koreanen tenminste drie kwartier naar Scandinavische tieten te kijken.

Na het filmpje liet de leidster met een kikker handpop en een pluche tiet nog even zien hoe zo’n kindje dan drinkt en de dames gingen nog even oefenen met de juiste drinkhouding met behulp van de pop. Er was ook nog een borstmassagesessie waarbij ik even niet wist of ik nou moest kijken hoe dat ging, of toch maar even iets anders moest gaan doen. Gelukkig hield de leidster, in tegenstelling tot het filmpje, haar kleren aan.