The iPhone Man

The iPhone man sat behind his desk, surrounded by disassembled iPhones and parts, in a small room on the 12 floor of an apartment building. On Sunday afternoon I had come across his advertisment in front of the building he held his office in; the old Apple logo with rainbow colors with a text underneath, which read that he could fix all iPhones. I had problems with my iPhone lately; the home button occasionally refused to work and my sound sometimes failed. Also, in an attempt to clean the connector, I bended some of the pins (I’m quite the enigineer), which prevented it from recharging. So I was glad he was in his office on that Sunday afternoon.

I stepped in and said hello. He directed me to a chair in front of his desk and I sat down. I showed him my iPhone and a piece of paper, stating my problem in Korean. While I waited, he swiftly disassembled my iPhone and looked at the parts that were broken. It was really fascinating how many screws and parts came out of that phone. After he had detached the connector, he took a new one from a drawer full of new connectors and installed it. I also received a new home button and he repaired my sound, after which he reassembled my iPhone at the same speed as he deassembled it.

Half an hour later and €54 lighter I was back outside with an as-good-as-new iPhone. I continue to be amazed by the service in this country.

In een flatgebouw 12 hoog op een klein kamertje, vol met uit elkaar gehaalde iPhones en onderdelen, zat de iPhone man achter zijn bureau. Op zondagmiddag was ik beneden voor het gebouw zijn advertentie tegengekomen; het oude Apple logo met regenboogkleuren met daaronder de tekst dat hij alle iPhones kon repareren. Ik had problemen met de home button die af en toe dienst weigerde en mijn geluid deed het af en toe ook niet. Daarnaast had ik mijn iPhone, in een poging om de connector schoon te maken, vakkundig gesloopt. Dus ik was blij dat hij er zat op zondagmiddag.

Ik stapte binnen en zei gedag. Hij dirigeerde mij naar een stoel voor zijn bureau en ik ging zitten. Ik liet hem mijn iPhone zien en een papiertje met daarop in het Koreaans wat er aan de hand was. Terwijl ik wachtte, schroefde hij razendsnel mijn hele iPhone uit elkaar en bekeek de onderdelen die kapot waren. Het was echt fascinerend hoeveel schroefjes en onderdelen uit zo’n ding komen. Nadat hij de connector had losgemaakt, trok hij een la vol met connectors open en monteerde een nieuwe. Ik kreeg ook een nieuwe homebutton en hij repareerde mijn geluid, waarna hij mijn iPhone, met dezelfde snelheid waarmee hij hem uit elkaar haalde, weer dicht schroefde.

Een half uur later en €54 armer stond ik weer buiten met een iPhone die weer een tijdje meekan. Ik blijf me verbazen over de service in dit land.

  Bureau van de iPhone man / Desk of the iPhone man

Bureau van de iPhone man / Desk of the iPhone man